چمن مصنوعی در مقایسه با چمن طبیعی استفاده راحت تری دارد و نگهداری و مراقب آن نیز آسان تر است. بعلاوه به جهت عدم نیاز چمن مصنوعی به آبیاری منظم، کود دهی، سم پاشی و اقداماتی ازاین قبیل، از جنبه اقتصادی بسیار با صرفه تر از چمن طبیعی میباشد اما نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد. رسیدگی به موقع و صحیح زمین چمن های مصنوعی سبب حفظ سلامت و زیبایی چمن، برقراری شرایط مناسب و استاندارد برای بازی و نیز افزایش طول عمر چمن مصنوعی میگردد. بدین منظور بایستی بازیکنان و افرادی که در این زمین ها مشغول بازی و فعالیت هستند نکاتی که در ذیل شرح داده میشود را مدنظر داشته باشند:
بمنظور استفاده صحیح از زمین چمن مصنوعی لازم است از کفش های مخصوص که زیر آنها با عاج مناسب زمین های چمنمصنوعی طراحی و ساخته شده است استفاده گردد. استفاده از کفش های نامناسب و با عاج غیر استاندارد در اینگونه زمین ها ممنوع میباشد. بعلاوه تجهیزات و وسایل ورزشی مورد استفاده بازیکنان از جمله چوب های گلف یا چوب های هاکی میبایست مطابق استانداردهای روز باشد.
 
در خصوص استفاده از دستگاههای برس زن و دیگر ماشین آلات این چنینی باید دقت شود که به بافت چمن مصنوعی آسیبی وارد نشود.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت