چمن مصنوعی هم مانند سایر پوشش های قرار گرفته در کف ممکن است لکه به خود بگیرد که به منظور رفع ان بسته به نوع لکه میبایست از شویندهای مخصوص آن که به بافت چمن صدمه ای وارد نکند استفاده گردد. جهت این منظور توصیه میگرد از ترکیب مواد شوینده مخصوص در آب سرد استفاده گردد و محلول تهیه شده را با کمک اسفنج یا دستمال روی سطح چمن کشیده و سپس از دستمال یا اسفنج آغشته به آب استفاده گردد.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت