با توجه به اینکه چمن مصنوعی یک محصول صنعتی بوده و ساختار آن از مواد شیمیایی و صنعتی میباشد به نظر می آید که نیاز به آبیاری و اب پاشی ندارد. این مسئله درست است که چمن مصنوعی بدلیل عدم رشد طبیعی به کود و آبیاری نیازی ندارد اما در فصول گرم سال و بخصوص در محیط هایی که اقلیم آب و هوایی گرم و خشکی دارد گرمای هوا سبب گرم شدن و بالا رفتن دمای چمن مصنوعی نیز میگردد که این گرمای ایجاد شده بعلاوه گرمای حاصل از اصطکاک لغزشی، سبب سوختگی پوست بدن بازیکنان در هنگام بازی و برخورد با زمین میشود. ازاین جهت نیاز است چمن مصنوعی آب پاشی شود. آبیاری برای چمن مصنوعی معنایی ندارد درست است که از واژه آب پاشی استفاده کنیم چرا که از آب پاشی برای پایین آوردن دمای چمن مصنوعی استفاده میگردد نه رشد آن.
 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت