مراقبت و نگهداری زمین چمن مصنوعی در مقایسه با زمین چمن طبیعی بسیار راحت تر است. نگهداری و حفظ چمن مصنوعی از جنبه اقتصادی نیز بسیار باصرفه تر از چمن طبیعی است چرا که نیازی به سمپاشی، کود، آبیاری و موارد این چنینی ندارد اما همانند هرگونه مواد صنعتی به نگهداری و مراقبت نیاز دارد.
جهت نگهداری صحیح و افزایش طول عمر زمین های چمن مصنوعی لازم است مواردی را مدنظر داشته که بصورت ذیل میباشد:
جلوگیری از ریختن مواد شیمیایی روی چمن مصنوعی از جمله مشتقات نفتی بخصوص الکل، بنزین یا حلال هایی نظیر تینر ، چرا که سبب آسیب رسیدن به بافت چمن میشود.
ممانعت از استفاده ابزار تیز و برنه روی چمن مصنوعی مانند کاردک، میخ و ...
استفاده از کفش های با عاج استاندارد و مخصوص چمن مصنوعی چرا که استفاده از کفش های غیراستاندارد با عاج نامناسب به مرور زمان سبب تخریب بافت چمن مصنوعی و در نتیجه کاهش طول عمر آن میشود. از این رو توصیه میشود بازیکنان حتما" از کفش های مناسب در هنگام بازی برروی اینگونه زمین ها استفاده کنند.
رعایت احتیاط لازم در زمان بکارگیری ماشین آلات برس زنی و دیگر دستگاههای این چنینی. از جمله مواردی که در استفاده از دستگاههای برس زنی ممکن است پیش بیاید و به چمن مصنوعی آسیب وارد کند ترمز های ناگهانی دستگاه است ازاین رو باید دقت شود این امر اتفاق نیفتد.
 
ممانعت از استعمال دخانیات و استفاده از هرگونه مواد محترقه و آتش زا روی زمین چمن
پوشش دادن سطح چمن با پوشش های کتانی یا پلی استر استاندارد و مرغوب که سبب افزایش طول عمر چمن مصنوعی میگردد و توصیه میشود ترجیحا" از رنگ سفید این پوشش ها استفاده گردد چرا که سبب دفع تابش و گرمای نور خورشید میشود.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت