در سیستم های نیمه شنی چمن مصنوعی تراکم بافت کمتر میشود اما در مقابل معمولا" از الیاف تاب داده شده استفاده میگردد. بعنوان فیلر نیز در این سیستم های چمن مصنوعی از شن سیلیس به میزان تقریبی 7 تا 10 کیلوگرم در متربع بکار گرفته میشود. سیستم نیمه شنی بعنوان بهترین سیستم در زمین های چمن مصنوعی بازی های تنیس شناخته شده است چرا که این سیستم در برخورد با حرکت سریع توپ در برگشت ضربه به زمین به بهترین شکل عمل میکند و قدرت مانور بازیکن را بالا میبرد.
نوع فلت های بکارگرفته شده در سیستم های نیمه شنی از نوع PP، LSR و مخلوط شن سیلیس میباشد و علاوه بر زمین بازی های تنیس در زمین بازی گل کوچک نیز مناسب میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت