•    سیستم ترکیب شنی و گرانول لاستیک
این دسته از سیستم های چمن مصنوعی بعنوان استانداردترین سیستم زمین های فوتبال شناخته شده که مورد تایید سازمان های یوفا و فیفا قرار گرفته است. سیستم شنی و گرانول لاستیک از بافت چمن با تراکم کم و پایل بلند تشکیل میشود و فیلر بکارگرفته شده در آن از نوع شن و گرانول لاستیک میباشد. ازاین جهت این سیستم را مناسب زمین های مسابقات فوتبال میدانند که امکان انجام تکل های محکم و دیگر حرکات شدید با توپ و دیگر بازیکنان را فراهم میسازد. سیستم ترکیب شنی و گرانول لاستیک ترکیبی از چمن مصنوعی با پایل ارتفاع بلند (50-56 میلیمتر) میباشد که بافت آن با تراکم کمی صورت گرفته است. همانطور از که از نام این سیستم چمن مصنوعی پیداست، تلفیقی از شن سیلیس و گرانول لاستیک میباشد و در برخی موارد هم تنها گرانول لاستیک در آن پاشیده میشود تا علاوه بر بالابردن استحکام نخ چن مصنوعی، امکان بازی راحت بدون هیچگونه محدودیتی را فراهم آورد.
الیاف بکار رفته در این سیستم از نوع خاصی میباشد که امکان سرخوردن بازیکنان را به حداقل میرساند و راحتی را در بازی برای بازیکنان به ارمغان میآورد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت