در سیستم بدون شن چمن مصنوعی بافت با تراکم بالا انجام میگرد بگونه ای که دیگر نیازی به فیلر های پرکننده نمیباشد. بسته به نوع مورد استفاده، ارتفاع پایل بکار گرفته شده در این سیستم بین 8 تا 16 میلیمتر میباشد.
در این سیستم ها که با نام چمن مصنوعی غیر شنی نیز شناخته میشوند جهت بازی های هاکی مناسب اعلام شده و استاندارد این بازی میدانند. همچنین در زمین های تمرینی فوتبال یا دیگر ورزشهایی نظیر تنیس و گلف نیز بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته میشود.
سیستم بدون شن چمن مصنوعی کاربردهای بسیاری دارد و مناسب استفاده در زمین های بازی تنیس، هاکی، فوتبال، فوتسال و دیگر بازی های چندمنظوره میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت