تحقيقاتي كه اولين بارمنجر به توليد چمن مصنوعي با اهداف ورزشي گرديد به سال 1960 در مركز تحقيقاتي فلوريدا ، كاروليناي شمالي و آلاباما در آمريكا باز مي گردد . اولين زمين چمن مصنوعي آزمايشي در سال 1964 در مدرسه اي در ردآيلند مورد بهره برداري قرارگرفت ، پس از المپيك مونترال موضوع استفاده از چمن مصنوعي به صورت گسترده اي مورد استقبال جوامع ورزشي و توليدكنندگان تجهيزات ورزشي قرارگرفت و بدين ترتيب ايالات متحده آمريكا و بعد از آن كشورهاي اروپائي پيشگام در پيدايش و رشد فن آوري چمن مصنوعي در جهان شدند كه در اين رابطه اولين چمن مصنوعي اروپا در سال 1982 توليد و در هلند نصب گرديد و اكنون بسياري از ورزشگاههاي دنيا شاهد انجام بازيهاي متنوع بر روي چمن مصنوعي هستند.

سیر تکامل...

در دهه 1960 بعد از ساخت استادیم ورزشی بیسبال هوستون بود که  عدم امکان رشد و بقاء چمن طبیعی در استادیم های سر پوشیده ، برای تعدادی از سازندگان استادیم ، مشخص گردید . یک شرکت شیمیایی ، بصورت جدی مامور حل این مسئله گردید . که نتیجه آن تجهیز آسترودم به اولین زمین چمن مصنوعی ساخته شده از نخ صد درصد نایلونی بود .

در دهه 1970 ، یک شرکت آلمانی به پیروی از شرکت آمریکا یی با تولید چمن مصنوعی ساخته شده از جنس پلی پروپیلن با مقاومتی کمتر از نایلون برای کاهش احتمال صدمات ناشی از خراشیدگی ، نمود .چمن مصنوعی

هر دو محصول بدون لایه انعطاف پذیر ساخته شده بودند و بعداً همواره این لایه به آن منضم گردید . به این دو نوع اصطلاحاً نسل اول چمن مصنوعی اطلاق میشود و مشخصه آنها نداشتن هیچگونه ماده پر کننده ای بود .
نسل دوم در پایان همان دهه به وسیله یک شرکت کانادائی با استفاده ازمواد پلی پروپیلن به این شکل ابداع شد که نخها ی رشته رشته ، با دوبرابر پایل قبلی و  با استیچی ( فاصله ککها ) بیشتر  بکار گرفته شد .
این چمن با شن دانه گرد پر شده است در حقیقت محصول مرکب است گودال شن ماسه ای که از نخهای مصنوعی پر شده است ، که وظیفه شان نگهداری شن در جای خود و جلو گیری از حرکت زیاد آنها به اطراف است . این محصول جدید باعث انقلابی در صنعت چمن مصنوعی شد که به دلیل استفاده از نخ کمتر باعث افت قیمتی به میزان 50% گردید .  

صنعت چمن مصنوعی هم اکنون از نتایج تجارب حاصل از دو نسل اول برای توسعه محصول نسل سوم بهره میبرد . نسل سوم چمن مصنوعی را " چمن فوتبال " مینامیم و فوتبالیستها شاهد زمین بازی بسیار شبیه به چمن طبیعی خواهند بود . برای بازیکنان بازی بر روی این چمن ویژگیهای ذیل مشهود خواهند بود :


     معیار های عملی ورزشی مانند : چرخش و برگشت توپ ، به طور جدی نسبت به دو نسل اولیه چمن بهبود یافته اند و به زمین طبیعی نزدیک شده اند .


     خطر مواجه شدن با جراحات ناشی از خراشیدگی کاهش یافته است .
     افزایش استحکام چمن و امنیت بازیکن در هنگام توقف و باز ایستادن از حرکت .
     زمین بازی به اندازه ای نرم شده است که ضربات و فشارها را جذب میکند .
     کفشهای بازیکنان به همان اندازه که در زمین معمولی فرو میروند در مواد پر کنند چمن فرو میروند.

چمن مصنوعی

 

اولین نسل چمن مصنوعی


     فاصله ککها , گیج 16/3
     ارتفاع پایل , 10-12 میلیمتر

دومین نسل چمن مصنوعی
     فاصله ککها , گیج 8/3
     ارتفاع پایل 20- 30 میلیمتر

نسل سوم چمن مصنوعی (چمن فوتبال)
     فاصله ککها , گیج 4/3
     ارتفاع پایل 50 – 60 میلیمتر


چرا چمن مصنوعی؟

مزيتهاي چمن مصنوعي

 با توجه به روند رو به تزايد جمعيت و توسعه مناطق شهري ايجاد فضاهاي تفريحي و ورزشي بسيار بيشتري مورد نياز است .
 مهمترين ويژگيهايي كه باعث گرديده است تا چمن مصنوعي بتواند به عنوان يك جايگزين جدي در برابر چمن طبيعي عرض اندام نمايد عبارتند از:
الف) حذف و كاهش بسياري از هزينه هاي مربوط به آماده سازي ، كاشت و نگهداري زمين از جمله هزينه هاي بذر و كاشت ، كود ، آبياري و سيستم آب رساني ، وجين و چمن زني، سم و دفع آفات ، ترميم و اصلاح و تجديد كاشت.طبق بررسيهاي آماري به عمل آمده هزينه هاي نگهداري چمن مصنوعي با احتساب دوره عمر مفيد 10 ساله در حدود 10% هزينه هاي چمن طبيعي مي باشد .
 

ب) اساسي ترين مزيت استفاده از چمن مصنوعي در مقايسه با چمن طبيعي قابليت استفاده دائمي و هميشگي از آن است. يك زمين ورزشي با چمن طبيعي در اكثر مناطق آب و هوائي تنها براي 350 ساعت در سال قابليت بازي دارد زيرا براي حفظ كيفيت چمن طبيعي احتياج به نگهداري مداوم و استراحت و تنفس كامل پس از يك بازي دارد ، چنانچه به ازاي هر دو ساعت بازي چمن طبيعي نيازمند 24 ساعت تنفس است. درحاليكه از يك زمين چمن مصنوعي ميتوان در سال تا 4000 ساعت به طور مفيد استفاده كرد. در اين ارتباط لازم به ذكر است كه زمينهاي چمن طبيعي در مواقع آبياري و مدتي پس از آن و نيز در مواقع بارندگيهاي شديد قابل بازي نمي باشند در حاليكه اين محدوديت روي زمينهاي چمن مصنوعي وجود ندارد .
ج) يكنواختي سطح زمين در تمامي ابعاد و سطوح زمين از جنبه هاي ظاهري و فيزيكي كه اين امر باعث ميگردد تا خطاهاي ناشي از عيوب زمين در حين بازي به صفر برسد. بر روي زمينهاي چمن مصنوعي بهترين كنترل بر توپ اعمال شده و حركت متقابل بازيكن و توپ عالي و روان است. در چمن طبيعي رشد غده اي و متراكم و ايجاد توده ريشه باعث ناهمواري زمين و ايجاد اشكال در بازي و انحراف توپ ميشود.

 
چمن طبیعی

 
چمن مصنوعی

د) مقاومت زياد در مقابل عوامل جوي و تنشهاي ناشي از حركات فيزيكي بازيكنان كه اين امر باعث مي گردد تا عمر مفيد چمن مصنوعي نسبت به زمينهاي مشابه چمن طبيعي بسيار بيشتر باشد .
ه) ويژگي ديگري كه براي چمن مصنوعي حائز توجه مي باشد كه البته اين ويژگي صرفاً براي كشورهاي نظير ايران كه در نقاط خشك جغرافيائي قرار گرفته اند، به عنوان يك ويژگي تلقي ميگردد، بحث كم آبي و عدم نياز جدي اين محصول به آب ميباشدكه اين امردر يك نگاه كلان نگر در كشوري مثل ايران كه واقعاً  از نقطه نظر منابع آبي در محدوديت جدي واقع ميباشد ، ميتواند صرفه جوئي وسيع و هنگفتي را به وجود آورد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت