فلت مهمترین قسمت چمن مصنوعی میباشد. فلت های چمن مصنوعی بسته به محل قرارگیری از جنبه عوامل جوی و محیطی و میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید انواع مختلفی با کیفیت های متفاوت دارند. مهمترین فاکتور در فلت ها کیفیت آنها میباشد چرا که کیفیت فلت های چمن مصنوعی تاثیر بسیاری در کیفیت و ساختار کلی چمن مصنوعی دارد.
مواد پلیمری که از تولید فلت مورد استفاده قرار میگیرد در 5 دسته تقسیم بندی میشود:
•    مواد پلی پروپلین pp
•    مواد پلی اتیلن PE
•    نایلون (PA)
•    LSR
•    XTREME

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت