لایه زیرین چمن مصنوعی که با عنوان زمینه بافت شناخته میشود حکم نگهدارنده فلت های چمن مصنوعی دارد و ازاین رو از دیگر اجزای مهم چمن مصنوعی بحساب می آید. بکارگرفتن یک زمینه بافت خوب و مرغوب تاثیر بسزایی در استحکام و در نهایت طول عمر چمن مصنوعی دارد.
 
زمینه بافت چمن مصنوعی از لحاظ تار و پود آن، برای انواع مختلف چمن مصنوعی ها انواع متفاوتی دارد. زمینه بافت مورد بکارگرفته شده در زمین های ورزش هایی چون فوتبال و هاکی به جهت تعدد تعداد بازیکنان و انجام حرکات ورزشی و دویدن بسیار روی زمین، باید سعی داشت از زمینه بافت با کیفیت و مرغوب برای جهت زیره چمن مصنوعی استفاده کرد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت