ISA SPORT نام مجموعه آزمایشگاهی بین المللی است که مورد تایید فداراسیون بین المللی فوتبال (فدراسیون FIFA) میباشد و شرکت های تولیدکننده وسایل و تجهیزات ورزشی و نیز تولیدکنندگان چمن مصنوعی موظف به دریافت تاییدیه از این آزمایشگاه بین المللی برای محصول تولیدی خود میباشند تا بتوانند چمن مصنوعی تولیدی خود را وارد بازار جهانی کنند.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت