در سال 2005 میلادی فداراسیون یوفا (فدراسیون فوتبال اروپا) و فدراسیون بین المللی فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال) بهره گیری از نسل جدید چمن های مصنوعی را مجاز کردند و بدین ترتیب رسما" چمن مصنوعی وارد دنیای ورزش فوتبال شد. پیش از این امر، تحلیل و بررسی های بسیاری در خصوص تدوین استانداردهای کیفی جهت چمن های مصنوعی، عوامل مربوط به اصطکاک، اتصالات، حرکت و غلتیدن توپ در زمین، احتمال آسیب رسیدن به بازیکنان و دیگر مسائل این چنینی، صورت پذیرفته شده بود که از جمله مواردی که در نتیجه این تحلیل و بررسی صورت پذیرفت این امر بوده که هیچگونه محدودیت زمانی در استفاده از زمین های چمن مصنوعی وجود نداشته و شرایط محیطی و اب و هوایی در آن دخالت ندارد. این امر در حالیست که عمر مفید یک زمین چمن طبیعی با خاب کوتاه چیزی در حدود 600 ساعت بازی فوتبال است.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت