چمن مصنوعی

 

همانطور که گفتیم چمن مصنوعی مزایای زیادی دارد و هزینه نگهداری چمن مصنوعی بسیار پایین تر از چمن طبیعی است همچنین امروزه با توجه به کم آبی در شهر های بزرگ بهترین روش برای سرسبز نگه داشتن محیط های شهری نصب چمن مصنوعی چون هم هزینه نگهداری چمن مصنوعی پایین است و هم مصرف آب چمن مصنوعی بسیار کم است و چمن مصنوعی باعث زیبایی محیط شهری می شود.

 

امروزه شهرداری تهران نیز با توجه به مطالب بالا از چمن مصنوعی در پارک ها و همچنین زمین های چمن مصنوعی بازی استفاده می کند وشهرداری منطقه تابحال بیشترین مقدار چمن مصنوعی را در محدوده خود بکار برده است که حدود 45 زمینه بازی چمن مصنوعی در این منطقه وجود دارد و همچنین در بوستان آزادگان نیز بزرگ ترین زمین چمن مصنوعی در حال احداث است.

 

با توجه به مطالب بالا در می یابیم که چمن مصنوعی امروزه کاربرد زیادی دارد با توجه به مزایا و هزینه های چمن مصنوعی نصب چمن مصنوعی بسیار مفید است و بهتر است برای ایجاد فضای سبز در خانه و یا مجتمع مسکونی خود از چمن مصنوعی تزیناتی استفاده کنیم تا هم هزینه های نگهداری چمن کاهش پیدا کند و هم شادابی و سرسبزی چمن مصنوعی را همیشه در خانه خود داشته باشیم.

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت