چمن مصنوعی

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان :

 

 شرکت انگلیسی SIS PICTURE قرار داد ساخت زمین چمن برای ورزشگاه لوژنیکی موسکو را برنده شده است.

ورزشگاه لوژنیکی موسکو میزبان فینال جام جهانی 2018 است این یعنی برای اولین بار در تاریخ جام جهانی ها شاهد زمین فوتبالی از چمن مصنوعی خواهیم بود .

این زمین یک زمین چمن مرکب است از چمن طبیعی و چمن مصنوعی .

این  شرکت قول داده است که این زمین چمن مرکب از چمن طبیعی و چمن مصنوعی نرم باشد و بازیکنان را در برابر صدمات احتمالی محافظت کند. این زمین چمن مصنوعی از 150 مایل نخ مصنوعی ساخته شده است و دوامی بیشتر از زمین چمن طبیعی دارد.

این برای اولین بار است که در فینال جام جهانی از چمن مصنوعی استفاده شده است 

چمن مرکب مقاومت بیشتری خواهد داشت و میتوان بازیهای بیشتری روی آن برگزار کرد.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت