چمن مصنوعی

چمن مصنوعی خاب کوتاه

چمن مصنوعی با خاب کوتاه برای ورزش هایی مناسب است که در آن بازیکن به طور مستقیم با زمین ارتباط ندارد و فرآیند سایش به اندازه چمن مصنوعی فوتبال دارای اهمیت نیست .و تنها توپ با  زمین در ارتباط است مثل ورزش های هاکی ,بیس بال , گلفق , تنیس و ....

امروزه چمن مصنوعی با خاب کوتاه راه خود را به تمامی این ورزش های ذکر شده در بالا  باز کرده است و چمن طبیعی را از سر راه خود به راحتی برداشته است تا جایی که  فدراسیون بین المللی هاکی تنها زمین های چمن مصنوعی را مناسب و دارای استاندارد برای  این ورزش و مسابقات این ورزرش میداند.

چمن مصنوعی با خاب کوتاه از نخ های خام و یا تکسچر شده PE و PP ساخته میشود و ساختاری شبیه چمن مصنوعی خاب بلند دارد.

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت