چمن مصنوعی

چمن مصنوعی ورزشگاه

نسل اول چمن ورزشگاه ها چمن طبیعی بود .تا سال 1966 چمن استفاده شده در همه ورزشگاه ها چمن طبیعی بود.

در حدود سال های 1966 استادیوم هوستون افتتاح شد .استادیوم هوستون سقفی شیشه ای داشت و سرپوشیده بود به این خاطر استادیوم هوستون با مشکلاتی برای نگهداری چمن طبیعی رو به رو شد.این مشکلات هوستون را با خطر حذف شدن از مسابقات رو به رو کرد و این آغازی برای ورود چمن مصنوعی به ورزشگاه ها بود .

چمن مصنوعی را میتوان در سه نسل توضیح داد :

نسل اول چمن مصنوعی : 

نسل اول چمن مصنوعی در دهه 60 میلادی بود و این چمن مصنوعی در زمین فوتبال آمریکایی استفاده میشد.

ویژگیهای این چمن مصنوعی : دارای الیاف و پرزهای کوچک بود و بر روی یک لایه کلفت و نرم چسبانده شده بود و در سرتاسر آمریکا در این ورزش استفاده میشد. از ویژگیهای مثبت این چمن مصنوعی سطح صافش بود که سبب حرکت مناسب توپ روی آن میشد  .

نسل دوم چمن مصنوعی :

چمن مصنوعی نسل دوم از نظر ساختار با  نسل اول تفاوت هایی  داشت. در چمن مصنوعی نسل دوم درمیان  الیاف چمن مصنوعی مواد پرکننده ریخته می شود و سطح منعطف تری ایجاد میکند. این مواد شامل ماسه ها و پوکه های معدنی است. این چمن مصنوعی بسیار کم هزینه است بدین سبب جایگرین چمن مصنوعی نسل قبل شد.

نسل سوم چمن مصنوعی :

نسل سوم چمن مصنوعی از سال 2000 پا به ورزشگاه گذاشت و انقلاب بزرگی  در مسابقات ایجاد کرد. این نسل بسیار شبیه چمن طبیعی است. درون خود دانه های کراتل دارد که کاملا  سطح آن را پلاستیکی کرده است . این نسل چمن مصنوعی  مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال است .

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت