چمن مصنوعی

چمن مصنوعی دانشگاه 

 

دانشگاه سمنان در یک حرکت بسیار خوب در فضای باز دانشگاه از چمن مصنوعی استفاده کرد تا هم سبزی و طراوت را برای تمام طول سال ایجاد کرده باشد هم با چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی مصرف آب را کاهش دهد.

از حدود ۶۰ سال پیش که چمن مصنوعی به بازار آمد تا سال های اخیر استفاده از چمن مصنوعی بیشتر مختص زمین های ورزشی بود و از این رو در  این سال ها بسیاری از زمین های ورزشی در جهان به چمن مصنوعی تبدیل شدند؛ در سال های اخیر  و بحران کم آبی که دنیا پیش رو دارد ایده ی استفاده از چمن مصنوعی برای مکان های عمومی، پارک ها دانشگاه ها و… شکل گرفت.

دانشگاه سمنان برای اولین بار در ایران ایده چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی را در فضای حیاط دانشگاه استفاده کرد که بسیار قابل تحصین است چون هم سبزی و طراوت را به دانشگاه آورد هم در شهر خشک و کم آب سمنان از هدر رفت آب برای آببیاری چمن طبیعی جلوگیری کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ، این فضای چمن مصنوعی در ضلع شمالی دانشکده شیمی با مساحت 500 متر مربع و هزینه 350 میلیون ریال بهره برداری شد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت