چمن مصنوعی

 

چمن مصنوعی اسکی روی چمن 

 

تاریخچه ورزش هیجان انگیز اسکی روی چمن :

در سال 1372 اولین کلنگ پیست اسکی روی چمن در پیست اسکی دیزین ایران زده شد .و در سال 1373 برای اولین بار بهره برداری شد .و اولین مسابقه اسکی روی چمن در سال 1375 انجام شد.و بعد از آن  اولین میزبانی مسابقات اسکی روی چمن در سال 1379 به ایران سپرده شد.
بعد ها ایران به عنوان دارنده یکی از بهترین پیست های اسکی روی چمن بار ها میزبانی مسابقات اسکس روی چمن جام جهانی و مسابقات دیگر را بر عهده گرفته است و موفقیت های بسیاری را در این رشته ورزشی کسب کرده است.

یکی از کاربردهای چمن مصنوعی برای ورزش پر طرفدار اسکی روی چمن است که  در ایران نیز بسیار پز طرفدار است و ورزشکاران ایرانی در این رشته بسیار موفق هستند.

از جمله پیست های ایران که از چمن مصنوعی استفاده میکند پیست سرعین اردبیل است.

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت