موارد کاربرد چمن مصنوعی

بطور کلی چمن مصنوعی در دو زمینه زمین های ورزشی و زمینه تزئیینی بکار میرود اما امروز میخواهیم به طور جزعی تمامی موارد کاربرد چمن مصنوعی را نام ببریم تا بتوانید بهتر چمن مصنوعی را برای تزئیین منزل و یا دیگر نیاز هایتان بکار ببرید.

1-استفاده از چمن مصنوعی در اطراف استخر ها

2-استفاده از چمن مصنوعی دربین سنگ های حیاط 

3-استفاده از چمن مصنوعی در حیاط مهد کودک ها و زمین بازی بچه ها

4-استفاده از چمن مصنوعی در تراس خانه

5-استفاده از چمن مصنوعی در حیاط خانه

6-استفاده از چمن مصنوعی در زمین های فوتبال

7-استفاده از چمن مصنوعی در زمین های تنیس

8-استفاده از چمن مصنوعی در زمین های فوتسال

9-استفاده از چمن مصنوعی در زمین های هاکی

10-استفاده از چمن مصنوعی در فضا های شهری

11-استفاده از چمن مصنوعی در زمین های گلف

12-استفاده از چمن مصنوعی در پارک ها

13-استفاده از چمن مصنوعی در بالکن ها و پشت بام ها

چمن مصنوعی                                                         چمن مصنوعی            

 

 

چمن مصنوعی                                                       چمن مصنوعی

 

چمن مصنوعی فوتبال

چمن مصنوعی فوتبال انتخاب چمن مصنوعی در زمین های بازی از جمله زمین های فوتبال اهمیت بسیاری دارد چراکه چمن مصنوعی فوتبال در دویدن و حرکات بازیکنان بسیار تاثیرگذار است و حتی در نحوه حرکت توپ و بازگشت آن را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. در چمن مصنوعی فوتبال معمولا نخ چمن مصنوعی بسیار مهم است بنابراین باید دقت شود از چمن مصنوعی در زمین های بازی فوتبال استفاده شود که ار مرغوبت ترین نخ در ساختار آن بکارگرفته شوده باشد. همچنین توصیه میشود که برای استحکام و طول عمر بیشتر چمن مصنوعی از چمن مصنوعی های با لایه زیرین چندلایه استفاده شود.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت