نسل سوم چمن مصنوعی

چمن مصنوعی نسل اول دارای خاب کوتاهی بودند و به منظور ایجاد یک سطح محکم تولید می شدند .از مضرات دیگر چمن مصنوعی نسل اول می توان به لغزش زیاد و خواص سایشی نامناسب آنها اشاره کرد.  اما امروزه نسل سوم چمن مصنوعی دارای خاب بلند تری هستند و در آن از ماده پرکننده ای مثل شن های سیلیسی و ذرات لاستیکی استفاده میشود که هرگز فشرده نمیشوند انواع جدید نخ از جمله نخ‌های تشکیل شده از چندین مونوفیلامنت به همراه سیستم‌های لایه گذاری پیشرفته، ویژگی‌های بهینه‌ای به این چمن‌ مصنوعی می‌دهد. ضریب اصطکاک پایین، اتصالات مناسب و خواص مربوط به انعکاس توپ در آنها با چمن‌های طبیعی برابری می‌کند و اینها همه سبب شده‌اند که امروزه از چمن‌مصنوعی به عنوان یک پوشش مطلوب در زمین‌های فوتبال استفاده شود. 

چمن مصنوعی

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت