چمن مصنوعی

 

در برخی از کشورها مثل کشورهایی که در اروپای شمالی قرار دارند کمبود بودن نورخورشید باعث این می شود که چمن های طبیعی رشد خود را ازدست بدهند در حالی که بعضی از

مناطق مانند نواحی جنوب استوا اب و هوای خشک ، نور و گرمای شدید، رشد انها را با مشکل مواجه می کند در هریک از این مناطق چمن مصنوعی را می توانیم جایگزین چمن های

طبیعی کنیم اما دوام و مقاومتی که چمن مصنوعی دارند به مقاومت نخهای موجود در ساختمان انها در مقابل اشعه ماوراء بنفش بستگی دارد. 

همچنین نیز به دلیل اینکه این نخ ها در معرض و مواجه با هوای ازاد قرار دارند خاصیت های فیزیکی شدن ممکن است دچار تنزل شود. 

با استفاده کردن از رنگدانه های با ثبات و مواد شیمیایی مقاوم کننده در تولید کردن نخ های مورد مصرف در چمن مصنوعی 

می توان بر این مشکلات فائق امد.  در حال حاضر با تولید کردن چمن مصنوعی که از این نخ ها ساخته شده است حتی مناطقی مثل کشورهای عربی و استرالیا 

که دارای افتاب شدید و زیاد هستند توانستند از چمن مصنوعی استفاده نمایند. 

تابش سطحی یعنی همان افتابی که بله زمین منتقل می شود نه تنها به عرض جغرافیایی بستگی دارد بلکه همچنین به مقدار و میزان ابر الودگی متوسط در ان منطقه و میزان رطوبت هوا

نیز بستگی دارد. تولید کنندگان چمن مصنوعی برای اینکه مقاوت نخ های مورد مصرف را مورد سنجش قرار دهند از دستگاه Weather-o-Meter استفاده می کنند که به واسطه ان درصد

تغییرات استحکام کشششی نخ ها بعد از مدت 13000 ساعت قرار گرفتن در این دستگاه اندازه گیری می شود. 

نخ هایی که استحکام کششی انها به بیشتر از %50 درصد میزان و مقدار اولیه شان می رسند از نظر استاندارد N ISO 4892-2 / former  DIN- 53387-IB مورد تایید است. این میزان

درصد مقدار مقاومت نخ ها در برابر اشعه فرابنفش به مدت 10 سال در صورتی که به طور میانگین در مقابل 100Klangley/year   قرار بگیرند را نشان می دهد. 

همچنین ذکر این مطلب لازم است که ذکر شود که klangley واحد تششع خورشید برابر یک گرم کالری است. نکته دیگر در مورد ویژگی های چمن مصنوعی این است که تولد الیاف چمن

مصنوعی به طوری است که در مقابله با بارن ها اسیدی و در مقابله با محیط های قلیایی و نیز در مقابل تنشهای مکانیکی و عامل های فیزیکی مقاوم سازی شده است 

که همین دلیل باعث شده است که عمر چمن مصنوعی حداقل به میزان حدود 10 سال برسد. 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت